Gå rett til innhold

Låneregler

  • NLBs bøker er kun til eget bruk. De må ikke kopieres eller distribueres videre.

  • Lydbøkene er merket slik at de kan spores tilbake til deg som låner.
  • Ulovlig kopiering er straffbart og kan medføre at du mister retten til å låne fra NLB.
  • Lånetiden er 28 dager for bøker produsert av NLB og 14 dager for en del av bøkene fra kommersielle forlag.

  • Når låneperioden er utløpt skal bøkene kastes, eventuelt slettes om de er lastet ned. Følebøker og innbundne punktskriftbøker skal returneres til NLB.

  • Punktskriftbøker i hefteform skal ikke returneres til NLB, men beholdes av låner.

  • NLB kan oppbevare opplysninger om hva du (eller ditt barn) har lånt. Du må gi oss beskjed hvis du vil reservere deg mot dette.

  • Gi oss beskjed om endringer i dine kontaktopplysninger, hvis du for eksempel flytter eller får ny e-postadresse.

  • Du har plikt til å gi oss beskjed dersom du ikke lenger har behov for tilrettelagte bøker og ikke oppfyller kravene for lånerett.