Gå rett til innhold

Meld deg inn

Les vilkår for innmelding før du byrjar å fylle ut skjemaet. Her finn du informasjon om kven som kan låne. Når du melder deg inn i NLB, stadfestar du sjølv at du har lånerett.

Innmeldinger som blir sendt inn med digitalt skjema har raskast behandlingstid. Har du ikkje mogelegheit til å melde deg inn digitalt, vel skjema under “Innmeldingsskjema pdf” og send det til oss i posten.

Hvem kan låne?

Digital innmelding

Trinn
Trenger du hjelp til å fylle ut? Ring 22 06 88 10

Hva slags bruker er du?

Gå videre