Gå rett til innhold

Arbeidsportal : Eldre og nyere historie (2007-utg.): Verdenshistorie og norgeshistorie

Arbeidsportal : Eldre og nyere historie (2007-utg.): Verdenshistorie og norgeshistorie

Arbeidsportal : Eldre og nyere historie (2007-utg.): Verdenshistorie og norgeshistorie

Forfatter: Arnesen/Dyrvik/Lund/Nielsen/Skøien

Utgitt:
Statped, 2007
Passer for:
Voksen
Språk:
Bokmål
Sjanger:
Fakta
Innleser:

Forlaget skriver om denne boka: Arbeids- og studiebok Arbeidsportal er ein viktig reiskap for å nå ferdigheits- og kompetansemåla i læreplanen. Boka viser mangfaldet i historisk materiale og korleis det kan nyttast på ein fagleg måte. Arbeidsoppgåvene gir elevane djupare forståing for både historiske hendingar, utviklinga gjennom tidene og eigenarten til historiefaget. Dei har ulik vanskegrad og går på tvers av kapitla, oftast knytte til ei eller fleire kjelder. Her er også utdjupande og teoretisk stoff om kva historie er, om historiske modellar i tillegg til repetisjonsspørsmål og ordforklaringslister. Ferdig mars 2007.