Gå rett til innhold

Styret avvikles

Kulturdepartementet har besluttet å avvikle styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek fra 1. januar 2017. Det vil isteden bli opprettet et fagråd. Departementet utnevner rådet så snart som mulig. 

Styret 2016

Medlemmer oppnevnt av departementet:

 • Trygve G. Nordby, leder 

 • Tone Eli Moseid, nestleder

 • Helena Kettner Rudberg

 • Eirik Newth

Medlemmer foreslått av Norges Blindeforbund:

 • Gunnar Haugsveen

 • Ida Martine Nilsen

 • Terje Andre Olsen

Representant for ansatte  

 • Ingvild Aanensen

Vararepresentanter 

 • Svein Arne Solbakk 

 • Toril Laberg

 • Hege Finnseth Eidseter

 • Kari Wiik

 • Liv Therese Larsen

 • Per Sennels (vararepresentant for ansatte)