Gå rett til innhold

Hvem kan låne?

NLB er biblioteket for deg som strever med å lese.

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet over, for å få lånerett.

Du kan søke om midlertidig lånerett hvis du har en sykdom eller skade som gjør at du har behov for lydbøker i en begrenset periode.  

Institusjonslånere

Institusjoner som for eksempel sykehus og sykehjem kan melde seg inn for å låne ut NLBs bøker til mennesker som har et midlertidig behov for lydbøker.

Folkebibliotek kan også melde seg inn for å teste ut NLBs tilbud og hjelpe andre til å bli personlige lånere.

Ung kvinne med hodetelefoner i byen.JPG